ผู้เล่นออนไลน์ : | สถานะเซิร์ฟเวอร์ : online

|  หน้าแรก  | สมัครสมาชิก |  ดาวน์โหลด  |  แก้ตัวละครติดบั๊ก  |  ขุดกระทู้  | จัดอันดับ  |
|  ช่วยเหลือเซิฟ  | วิธีการเล่นเบื้องต้น |

จัดการสมาชิก

- ส่งตัวละครกลับจุดเซฟ
- รีเซททรงผม
- ถอดไอเทมสวมใส่
- เปลี่ยนพาส

|  หน้าแรก  |  ดาวน์โหลด  |  แก้ตัวละครติดบั๊ก  |  ขุดกระทู้  | จัดอันดับ  |  ช่วยเหลือเซิฟ  | วิธีเล่นและแก้ปัญหาเบื้องต้น |